خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۹ خرداد ۹۷ ، ۰۲:۲۸

واگن سوخته!

مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.

 اینطور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی می رفت

مردی که کنار جاده ایستاده بود

فریاد زد کجا می روی؟

مرد اسب سوار جواب داد

نمی دانم از اسب بپرس!

این داستان زندگی خیلی از مردم است

آنها سوار بر عادتها و باورهای غلطشان می تازند،

بدون اینکه بدانند به کجا می روند

دارن هاردی

۹۷/۰۳/۲۹
نسیم ....