خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۸:۳۸

همچون باد!

مردی نزد عارفی رفت و به او گفت : 

ای عارف جمله ای بگو که وقتی ناراحتم خوشحالم کند و

 وقتی خوشحالم ناراحتم کند

عارف گفت :

"این نیز بگذرد..."

۹۷/۰۲/۰۲
نسیم ....