خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۵ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۵۳

فرومایگان آزاد

ﺁﻧﭽه عقاب را داخل قفس 

پیر می کند غم قفس نیست

پرواز کلاغ های بی سروپاست...

۹۶/۱۲/۲۵
نسیم ....