خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۴ بهمن ۹۶ ، ۰۱:۱۰

یک کروموزوم بیشتر!

در ایران به یک بچه ی سندرم داون

اینقدر تحقیر آمیز نگاه میکنند که 

حتی پدرو مادر این بچه ها دوست ندارند در جامعه حضور داشته باشند!!!

چه رسد به حمایت از این بچه ها...

جورابهای نخست وزیر کانادا که برای همه سوال بود و باعث شگفتی همه شد معلوم شد این جورابها برای شرکتی متعلق به پسر جوان 21 ساله ای مبتلا به سندرم داون است و با اینکار برایش تبلیغ کرده...

۹۶/۱۱/۱۴
نسیم ....