خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

مشخصات بلاگ
خمار شب :

یک فنجان دردودل بدون شکر برای تو آورده ام
تا از دهان نیفتاده
بنوش…

خاطره ی خوش

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵ ق.ظ
خاطره خوب کسی شو،
حتی اگر قرار بر همیشه ماندنت نیست،
آنی شو که وقتی در ذهنش آمدی
چشمانش تورا لو بدهند...نسیم
۶
  • ۹۶/۱۰/۱۲
  • نسیم ....