خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب

آنچه از همه دردناکتر است، فقر و بیماری نیست !؟

بی‌رحمی مردم نسبت به یکدیگر است ...!

 رومن رولان

۹۶/۰۹/۲۱
نسیم ....