خمار شب :

هر چه تبر زدی مرا زخم نشد،جوانه شد...

خمار شب :

هر چه تبر زدی مرا زخم نشد،جوانه شد...

مشخصات بلاگ
خمار شب :

اگر به خانه من آمدی
برای من ای مهربان،
آینه
بیاور...نسیم

آخرین مطالب

the Blue cafe

جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۴ ب.ظ

چایت را بنوش نگران فردا مباش
دکتر نیستم
اما برایت ده دقیقه راه رفتن،روى جدول کنار خیابان را تجویز میکنم
تا بفهمى عاقل بودن چیز خوبیست
اما دیوانگى قشنگ تر است...
برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم
به ﺗﻮ پیشنهاد میکنم که شاد باشى!
خورشید هر روز صبح،بخاطر زنده بودن ما طلوع میکند!
هرگز، منتظر" فرداى خیالى" نباش
سهمت را ازشادى زندگى،همین امروز بگیر
نگران نباش.چایت را بنوش...

 

  • ۹۶/۰۷/۱۴
  • نسیم ....