خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
۲۷ دی ۹۴ ، ۲۱:۲۴

verynice

گناهانم را دوست دارم!

بیشتر از تمام کارهای خوبی که کرده ام،

می دانی چرا؟!

آن ها واقعی ترین انتخاب های منند...!

علی صالحی


۹۴/۱۰/۲۷
نسیم ....